Sjælsintegrerede psykoterapi

 

Det kan være svært at slippe gamle mønstre og traumer fra barndommen. Og det kan være svært at finde vej gennem

kriser uden den støtte og vejledning og det nærvær som en

terapeut kan være. I perioder kan det være en selvkærlig nødvendighed.

Terapi og meditation er som to forbundne kar.

 

I alle forvandlingsprocesser er der 4 faser:

At erkende og bevidstgøre problemet

At rumme og accepterer problemet

At disidentificerer sig med problemet.

At tillade sjælens resurser at blive integreret ind

i det kropslige niveau.

 

Vi kan ikke disidentificerer os med problemet uden at være

forankret i det sjælsniveau der er dybere end problemet.

Her er meditation og væren i hjertet nødvendig.

 

 

 

Terapeutiske metode

 

Tiras terapeutiske metode bygger på at være i resonans med klientens indre rum og sjæleresurse med en kropsorienteret og sansende tilgang.

 

At støtte åbningen, strømmen og udfoldelsen af livsenergien.

 

At rumme de temaer som er aktuelle i klientens liv, og at skabe rum for klientens transformerende proces.

 

At støtte klientens retning indad mod sjælens resurser som;

vilje, styrke, kreativitet, intelligens, blidhed, kærlighed, glæde, mening, væren mv.

 

Vi opbygger et sandt jeg, der er støttet indefra, af sjælens resurser og kvaliteter og som derfor evner at leve et liv i  integritet og helhed.

”Ubehag, angst, smerte, konflikt og indre uro er ikke blivende tilstande. Derimod en ophobning af tidligere tanker, følelser og oplevelser

som endnu ikke er mødt, rummet og sluppet med accept. Mød dem med hjertets nænsomhed og de vil forsvinde som de kom.”

     Ind i livet - Tira Veng - www.tiraveng.dk - tiraveng@mail.dk - 28600959