Stress - og at komme sig

 

"Ingen bue kan spændes uendeligt.
Før eller siden vil den brække"

 

Hvad kan gøre os stressede, udmattede og irritable;

 

 • Det ikke at kunne sige nej. Det ikke at kunne sætte sine grænser.
 • Det ikke at have plads og tid til at finde tilbage til sig selv.
 • Det ikke at kunne fordybe sig fordi man hele tiden bliver afbrudt.
 • Det ikke at få plads og mulighed for selv at være skabende og selvstyrende.
 • At have for mange arbejdsopgaver på en gang.
 • At have travlt er ofte roden til stress og bekymring.

 

Hvis vi er resultat- og målorienterede i situationer hvor det ikke hører hjemme, f.eks når vi går en tur for at slappe af, eller er sammen med vores  børn. Hvis vi er målorienteret kan vi ikke være tilstede i nuet. Vi kan ikke slappe af og synke ind i  væren.

 

Hvordan kan vi komme os.

 • Ved at opbygge resiliens/modstandskraft
 • At finde vejen fra at være i hovedet til at være i hjertet.
 • At  finde vejen fra at være målorienteret/fremtidsorienteret til at være tilstede i nuet.
 • At finde tid og plads til fordybelse. Til at finde tilbage til sig selv.
 • At lære sig selv at sige nej, for så at kunne sige ja til det der virkelig betyder noget.
 • Lære at bevæge os langsomt  og med bevidsthed.
 • At sørge for at nære os selv på alle planer.
 • At sørge for at have en god og autentisk kontakt med gode venner.

 

 

 

Brug de næste 24 timer til at slappe af med en indre viden om at alting er okay.

At alting hviler i den godhed  som er altings inderste væsen.

Lad det være dit ”mantra”, dit fokuspunkt.

Giv slip på stress og bekymring i en hel dag og se hvad der sker.

Nyd øjeblikket.

 

At bekymre sig er værdiløst.

Det kan ikke forandre fortiden

og ej heller kontrollere fremtiden.

Kun spolerer nuet.

Nuet og stress


Vi har en stress kanal og en freds kanal.

 

Vi har virkelig et valg om, hvad vi lytter til.

Freds kanalen kan kun høres, når vi er til stede i øjeblikket,

i hjertets væren.

For at stille ind på freds kanalen må vi stille ind på det at være, opleve og naturligt responderer på det der opstår i nuet.

 

For at stille ind på stress kanalen skal vi bare begynde at tro på og identificere os med vores stressende, bekymrende og negative tanker igen.

 

At ophæve stress er et spørgsmål om at tune ud af den negative kanal og tune ind på den positive og være, opleve og  danse til musikken og stilheden her, i stedet for sindets bekymrende snakken.

     Ind i livet - Tira Veng - www.tiraveng.dk - tiraveng@mail.dk - 28600959