Kurser og  Vækstgrupper i Nordsjælland

At male med hjertet/introduktionskursus - sjælens farver/kursusrække - heart-fullness/vækstgruppe

 

 

"Being is a magnificent reality. It has all that a human being needs to grow and develop. It does not matter what one missed in childhood.

If one looks within, and is genuinely interested in the truth, one finds treasures beyond imagination. Only purely physical needs cannot be fulfilled with Essence. Any need that is emotional, mental, spiritual or moral, can be completely fulfilled by the richness of Being"

A.H. Almaas.

     Ind i livet - Tira Veng - www.tiraveng.dk - tiraveng@mail.dk - 28600959

At male med hjertet

Introduktions weekend

Denne weekend er for dig der er interesseret i kursusrækken sjælens farver men gerne vil introduceres til denne måde at arbejde med sig selv og som gerne vil møde Tira Veng, som er kursusleder.

Men også for dig der bare har lyst til en nærende weekend med meditation, inquiry og maleri.

 

Du vil opleve hvordan meditativ fordybelse og kreativ udfoldelse som rummes i hjertets væren kan skabe grobund for forvandling af gamle mønstre og selvbilleder og en ny kontakt med sjælen.

Vi vil meditere, lave inquiry processer, meditativ bevægelse og male.........

 

Kurset afholdes i Nordsjælland, Udsholt, lørdage og søndage fra kl.10.00-17.00

Datoer: 5-6 maj 2018

Pris: 1600,-kr incl materialer

 

Tilmelding: tiraveng@mail.dk

 

Sjælens farver

En kursusrække på 7 weekender

Datoerne for Sjæles farver, hold 2, 2018/19
2-3 juni – 7-8 juli – 11-12 august – 6-7 oktober - 1-2 december, 2018 og 19-20 januar - 2-3 marts, 2019

 

   ”Der er i vort liv, ligesom på kunstnerens palet. En enkelt farve, der giver livet og kunsten mening.

    Det er kærlighedens farve. I den farve ser jeg alle de kvaliteter der skaber fuldendelse på alle områder”  Citat Chagall

 

Denne træning er en selvudviklingsproces med fokus på fordybelse ind i sjælens essens, farver, resurser og egenskaber. Det vi l vi gøre via meditation, sjælsintegrerende processer, inquiryprocessen, kreativitet og maleriet som udtryk.

 

Kreativitet

At være et skabende menneske kræver mod, passion, tillid og vedholdenhed. Det kræver at helten og heltinden kommer på banen. For at være skabende må vi turde at forlade det kendte og trygge og begive os ud i det ukendte. Vi må bevidstgøre og slippe gamle ideer, vaner, selvbilleder, idealiseringer, forsvarsmekanismer og kontrol. Dette vil skabe mere rum indeni og lidt efter lidt tør vi igen at hengive os til dette åbne rum og skabende flow, som skaber det nye, i hvert et nu. At være skabende er en konstant cirkel af død og genfødsel. I midten af denne cirkel udfolder sjælen sig som den smukke lotus der vokser ud af mudderet.

 

At male med hjertet

Når vi maler med hjertet er vi ét med maleriet. Vi bruger os selv som pensel og vi maler nogle gange med blod, sved og tårer andre gange dansende og med glæde. Når vi er i kontakt med sjælens essens oplever vi flow og maleriet maler sig selv, legende og let. Andre gange er du fastlåst i et gammelt mønstre som bremser kreativiteten. Mønstre som må frem i lyset for at blive rummet og smeltet i hjertes væren. Noget må dø for at noget nyt kan fødes. Maleriet er det spejl som altid er der og som vi ikke kan løbe fra og ved at være med maleriet og os selv med bevidsthed, tillader vi forvandling.

Det er det ”at være med det der er, som det er”, denne dybe accept, som er nøglen til forvandling og en ny åbenhed. Når hjertet er åbent har vi let ved at lære nyt, lade os inspirere, opfinde nye metoder og være tro ved hjertets egen intelligens og unikke udtryk.

Vi maler på struktur akvarel papir. Vi maler med guache,vand, fingre, pensler, ruller, svampe og hvad der ellers opstår. Teknikkerne skabes i hjertets intelligens som behovet opstår, og som det passer ind i din proces.

 

Noter fra et maleri...........

"Det store hvide papir fylder mig med åndeløs spænding - at rumme det ukendte. At rumme længslen efter at udtrykke netop det, som hele mit væsen er svanger med. Glæden ved at kaste farver ud på fladen og se dem danse af sted i et mageløst under af kombinationer. Kærtegne med hænder, krasse med negle, tørre farve af med en svamp - nyt rum - nye farver - nye kontraster - ny inspiration, liv der udfolder sig. Og så stilheden - at tage imod det nye liv, gå nye veje, åbne døre. Her fremhæves former, underbygges kontraster, her bruges pensel svamp og klud. Jeg søger at trænge ind i det, som vil skabes, og i mig selv - accepterende omsorgsfuldt. Former, energi og stemninger resonere med dét i mig som vil udtrykkes, med længslen ,med den vordende vision, og fødslen er i gang , billedet tager form. Nogle gange let og smertefrit, andre gange er fødselsvejen trang og snæver - en udvidelse er nødvendig - en udvidelse af mit sind. Billedet plejes og passes som en nyfødt baby indtil det er helt tilfreds".

Og jeg kan sidde tilbage i undren - noget nyt er blevet til- og jeg er ikke den samme som før.

 

Meditation og sjælsfordybelse

Meditation giver os muligheden for at rumme os selv med alt hvad vi bærer rundt på, i vores hjertes væren.

Meditativt, kærligt og accepterende nærvær med det ubevidste stof som vi sætter i cirkulation i vores bevidstheds lys, vil smelte gamle mønstre, forsvar, frossen livsenergi, overbevisninger mv og give plads til sjælens essens, fylde og egenskaber.

 

Sjælens essens og farver

Sjælens lys/essens/farver rummer alle de resurser og egenskaber vi har brug for.

 

"Being is a magnificent reality. It has all that a human being needs to grow and develop. It does not matter what one missed in childhood. If one looks within, and is genuinely interested in the truth, one finds treasures beyond imagination. Only purely physical needs cannot be fulfilled with Essence. Any need that is emotional, mental, spiritual or moral, can be completely fulfilled by the richness of Being" A.H. Almaas.

 

Gennem vores barndom har vi lidt efter lidt mistet kontakten til sjælen.

I stedet byggede vi en ego-personlighed som kompensation for det tabte. Men da vi som små mistede kontakten til vores sjæl i en kontakt med omverdenen - mor og far for det meste, tror vi også fra egoets niveau, at vi kan genfinde det tabte via omverdenen; dvs. uden for os selv og ikke inde i os selv.

Så vi må vende os indad for at genfinde glæden ,kærligheden mv.

Men selvom vi mere eller mindre har adskilt os fra vores sjæls essens, er den der stadig – intet er tabt -  og det er muligt at finde tilbage.

Intentionen i denne træning er at finde vejen tilbage til disse essens kvaliteter for herfra at lade sjælen udfolde sig og udtrykke sig i den skabende proces.

 

Kursernes form og struktur

Vi vil meditere/ inquiry processen.

Vi vil danse og lave kropsøvelser

Vi vil bruge maleprocessen som en kunstterapeutisk, alkymistisk proces, ved at kontakte psykens ubevidste stof, bringe dette stof op i lyset og lade det forvandle sig og udtrykke sig i malerierne.

Vi vil lære om sjælens essens og egenskaber, og de problemstillinger som vi må møde og heale for igen at blive sjælcentreret.

 

Hvem kan deltage

Denne træning er et selvudviklingsforløb og derfor er det nødvendigt at du har erfaring med at arbejde terapeutisk med dig selv og gerne også meditativt. Du behøver ingen forudsætninger mht. at kunne male.

 

Hvem kan have glæde af træningen

Træning kan bruges som egen selvudviklings proces. Den kan bruges til at få hul på sin kreativitet og det sker at der bliver åbnet for andre skabende udtryk som skriveri, sang, dans mv. Den kan bruges som inspiration og supplement til dig som arbejder med terapeutiske processer og selvudviklings forløb.

 

Praktisk information
Du kan deltage på introduktionskurset for at se om det er noget for dig
Datoer for ”At male med hjertet” er  d 6-7 januar eller d.24-25 februar
I disse forløb er der plads til 6-8 deltagere.
 
Datoerne for Sjæles farver, hold 2, 2018/19
2-3 juni – 7-8 juli – 11-12 august – 6-7 oktober - 1-2 december - 19-20 januar - 2-3 marts

 

Kurserne afholdes i Udsholt, 3230 Græsted, lørdage og søndage fra kl.10.00 – 17.00

mail: tiraveng@mail.dk - mobil: 28600959 - du kan sende sms.

 

 

Heart-fullness

Vækst og meditationsgruppe

 

Ønsker du at fordybe dig i meditation, så du kan bringe stilhed, åbenhed og centrering i hjertets væren ind i dit liv

Ønsker du at skabe kontakt til sjælens essens og egenskaber via inquiryprocessen

Ønsker du at finde grounding og forbundethed med livets, jordens og universets kraft

Ønsker du at dele denne selvfordybende rejse med et støttende og kærligt fællesskab, hvor der er rum til at hver enkelt i gruppen har mulighed for at bringe deres temaer op

Ønsker du et trygt rum til at heale, smelte og transformere dine traumer, dine sår og dine fixerede mønstre. Så er dette forløb måske noget for dig.

I kriserne i livet, der hvor vi oplever tab af tilknytning til familie, arbejde, identitet. I stress, udbrændthed,sygdom og traumatiserende oplevelser, kommer vi tæt på ”hullerne” i vores system. Disse huller eller fravær af sjæl opleves ofte som depression, opgivelse, mangel på mening på energi. Omkring hullerne er den frosne energi, skammen, de dybe overbevisninger, som fx jeg er ikke elsket, god nok, rigtig, og som gør at vi trækker os ind i os selv.

Ved at lære at være i hullet og gennem dette smelte ind i det sjælsnærvær som findes bagom hullet, kan vi finde vej til kraften, glæden, kærligheden, kreativiteten, meningen, og meget mere.

 

 

Kursusleder  - Tira Veng

Jeg er uddannet Diplom kunstterapeut hos Vibeke Skov.

Min måde at undervise i maleriet er inspireret af kunstterapien og min lærer, den japanske kunstner Meera, der underviste i  Zen-art'.

Den største inspiration, erfaring og teoretiske baggrund til at arbejde med selvfordybende og meditative processer har jeg fra mange års studier og træninger hos den indiske mystiker Osho

Min tilgang til at arbejde med krop og psyke har jeg fra min uddannelse som kropsterapeut fra Osho Risk

Traume forståelse har jeg fra SE-træning

Jeg er uddannet og trænet healer - sjælens integration i kroppen; Tibetansk pulserings healing fra Deeraj, Int. Com. Pune Indien

Jeg har gennem 10 år lært hos Faisal Muqqadam der sammen med A. H. Almass har udviklet The diamond approach en syntese af Sufismens sjælsvisdom og vesterlandsk psykologi.

Er trænet  i Conscious relating og Innerchildwork ved  Phd.Tomas Trobe
 
Jeg har været selvstænding som underviser, terapeut, healer og kunstner i mere end 20 år og har arbejdet som Trivselskonsulent for virksomheder. Jeg er oprindeligt uddannet tømrer og har desuden arbejdet som sproglærer.